Trung tâm HL&TĐ tỉnh Bình Duong

Tuyển Cờ Vua

BÁO CÁO TẬP LUYỆN TUẦN 19 (TỪ THỨ 7 – THỨ 6, 1/1 – 7/1/2022)

Thứ 7 (1/1): Nghỉ Tết dương lịch

 Thứ 2 (3/1): Nghỉ Tết dương lịch

 Thứ 3 (4/1): Tập từ 7g30-11g30 – Giải BT Chiến thuật (mỗi bài 20 phút, nghỉ ngơi 2 lần mỗi lần 20 phút): tổng thời gian buổi tập 240 phút/10 bài độ khó cao)

 Thứ 4 (5/1): Tập từ 7g30-11g30 – Giải BT Cờ tàn (mỗi bài 20 phút, nghỉ ngơi 2 lần mỗi lần 20 phút): tổng thời gian buổi tập 240 phút/10 bài độ khó cao)

 Thứ 5 (6/1): Giải BT Tính toán phương án (mỗi bài 20 phút, nghỉ ngơi 2 lần mỗi lần 20 phút): tổng thời gian buổi tập 240 phút/10 bài độ khó cao)

 Thứ 6 (7/1): Giải BT Lập kế hoạch (mỗi bài 20 phút, nghỉ ngơi 2 lần mỗi lần 20 phút): tổng thời gian buổi tập 240 phút/10 bài độ khó cao)

                                                                                                                Thứ sáu, 7/1/2022                     HLV Dương Thanh Bình

Thuộc chuyên mục:
Trường NK Olympic TPHCM