Thuật ngữ-Hội thoại

Cờ vua

ANH – NGA – VIỆT

STT Tiếng Anh Tiếng Nga Tiếng Việt Ghi chú
1 chess шахматы cờ vua
2 A00-E99 opening structure индексы дебютов А00-Е99  Mã số khai cuộc Nam Tư А00-Е99
3 Accelerated Dragon ранний Дракон (без d7-d6) Con Rồng nhanh
4 Abbazia Defense Аббация-защита Phòng thủ Abbazia

 

 

Thuộc chuyên mục:
Trường NK Olympic TPHCM