Thu nhập vãng lai là gì? Hướng dẫn tính thuế

Thu nhập vãng lai, hay còn gọi là thu nhập không cố định, là khoản thu nhập mà người lao động kiếm được từ các hoạt động không thường xuyên, không ổn định. Đây có thể là thu nhập từ các công việc tạm thời, dự án ngắn hạn, hoặc các nguồn thu khác như thuê nhà, kinh doanh nhỏ lẻ, hoa hồng, tiền thưởng và quà tặng. Cùng KENHTHETHAO.TOP xem qua bài viết này.

Kê khai thuế thu nhập cá nhân vãng lai như thế nào?

Thu nhập vãng lai là gì?

Thu nhập vãng lai – Hiện tại, chưa có một văn bản chính thức nào định nghĩa rõ. Tuy nhiên, ta có thể hiểu đơn giản rằng là những nguồn thu nhập không thông qua hợp đồng lao động hoặc thu nhập không cố định, không thường xuyên.

Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC, có thể bao gồm: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới, tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, tiền nhuận bút, tiền tham gia các dự án, đề án, tiền tham gia các hoạt động giảng dạy, biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tiền dịch vụ quảng cáo và các khoản thù lao khác.

Từ đó, ta có thể thấy rằng các nguồn thu nhập được xác định là tiền thù lao theo quy định sẽ được coi là.

Điểm mới cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế 

Các tổ chức và cá nhân khi thanh toán tiền lương, tiền công cho người lao động mà không ký kết hợp đồng lao động hoặc có ký kết hợp đồng dưới 03 tháng và tổng mức thanh toán trên 2.000.000 VNĐ/lần sẽ thực hiện khấu trừ mức thuế 10% trước khi thanh toán cho người lao động. Tuy nhiên, những cá nhân người lao động chỉ có duy nhất 01 nguồn thu nhập và thỏa mãn những điều kiện quy định, sẽ không cần thực hiện khấu trừ thuế. Trong trường hợp này, người lao động cần làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN để không bị khấu trừ thuế tạm thời. Doanh nghiệp và cá nhân cần đăng ký thuế và nộp danh sách các cá nhân không khấu trừ thuế lên cơ quan quản lý thuế vào thời điểm kết thúc một kỳ thuế.

Bạn có thể tải mẫu 02 TẠI ĐÂY

Chú ý: Cá nhân người lao động khi thực hiện cam kết khấu trừ thuế cần chịu trách nhiệm đối với nội dung bản cam kết của mình. Trong trường hợp cơ quan quản lý thuế phát hiện sai sót, cá nhân người làm cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời khai trong bản cam kết.

Một số đặc điểm về thuế 

Những trường hợp được ủy quyền quyết toán 

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm tiến hành quyết toán thuế cho người lao động khi người lao động ủy quyền trong những trường hợp sau:

 • Người lao động cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công và ký kết hợp đồng lao động trong thời gian từ 03 tháng trở lên.
 • Người lao động cá nhân cư trú ký kết hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có thêm nguồn thu nhập khác phù hợp với quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC.
 • Quyết toán thuế chỉ được thực hiện thay cho người lao động cá nhân khi có thu nhập tiền lương, tiền công từ tổ chức hoặc cá nhân khác thanh toán thuế.

Mức phạt đối với cá nhân không nộp thuế 

Trong trường hợp cá nhân người lao động vi phạm hành chính thuế hoặc trốn thuế, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt tương ứng. Mức độ nặng nhẹ của xử phạt phụ thuộc vào tính chất của hành vi vi phạm, như sau:

Đối với hành vi vi phạm hành chính thuế, mức phạt sẽ được tính là 0,05% số thuế chậm nộp mỗi ngày. Số tiền thuế chậm nộp và phạt sẽ được tính từ ngày kế tiếp sau ngày hết hạn nộp thuế cho đến khi số thuế chậm nộp được hoàn thành, bao gồm cả các ngày lễ và cuối tuần.
Lưu ý rằng việc áp dụng biện pháp xử phạt sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật và được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ quyết toán thuế 

Để quyết toán số thuế trong một kỳ tính thuế, cá nhân người lao động cần tiến hành các thủ tục sau:

 • Điền tờ khai quyết toán thuế theo mẫu 02/QTT-TNCN theo quy định của Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Lập bảng kê khai đăng ký khấu trừ người phụ thuộc (nếu có).
 • Thu thập các chứng từ xác minh khấu trừ thuế từ đơn vị đã đóng thuế cho bạn trong kỳ thuế.
 • Có thư xác nhận nguồn thu nhập từ hai nơi (nếu có).

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị các thủ tục trên, bạn có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế theo 2 cách:

 • Nộp online qua địa chỉ canhan.gdt.gov.vn đồng thời nộp bản cứng hồ sơ khai thuế.
 • Nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan quản lý thuế tại nơi bạn làm việc (nếu cơ quan quản lý thuế vẫn sử dụng hồ sơ khai thuế là bản cứng).

Cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ quyết toán thuế

Các đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế được quy định như sau theo Thông tư 92/2015/TT-BTC:

 • Cục thuế địa phương nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế đối với cá nhân có nguồn thu nhập trực tiếp.

Đối với cá nhân người lao động có 2 nguồn thu nhập trở lên, nơi nộp hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

 • Nếu cá nhân tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức trả thu nhập nào, thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức đó.
 • Nếu không ký kết hợp đồng lao động hoặc ký kết hợp đồng dưới 03 tháng, nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú.
 • Nếu tại thời điểm quyết toán thuế, người nộp hồ sơ khai thuế không còn công tác tại tổ chức trả thu nhập trước đó, nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú.

Lưu ý, trong trường hợp có nhiều đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế, người nộp thuế cần tuân thủ quy định và lựa chọn đúng đơn vị có thẩm quyền để nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Kết luận

Thu nhập vãng lai là những nguồn thu nhập không cố định, không thường xuyên mà cá nhân hoặc người lao động thu được ngoài tiền lương, tiền công thông qua các hợp đồng lao động ngắn hạn hoặc không có hợp đồng lao động. Để tính thuế, người lao động cần chuẩn bị và nộp đầy đủ các thủ tục quyết toán thuế theo quy định của pháp luật. Việc hiểu rõ về thuế là quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và tránh vi phạm pháp luật thuế.

https://docs.google.com/document/d/1U8M6815tmFWwSv5FONQHzLICllklYAemzKfC08t-Y30/edit
https://docs.google.com/document/d/1jEbZzeJzziVQz2oE5MQ19wkSkGCWPMWlm8oPmIkLmaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1NRUMSHJKEgWmz7MdzzKU9F32pF1fe6-lLccoD8bkO8Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1yfs7UCW5g4Zc9nBi2B2YnvRFHeME4m7U2rb36Tf3O74/edit
https://docs.google.com/document/d/1gxYEhaAouHBjUmx6salHY4vsE2Rlr7ofQ3-RVbhXqK4/edit
https://docs.google.com/document/d/1gXwCHdMHN-vL3ta6qNaQnAgCDT_b0_Xsj85xWYU4bbo/edit
https://docs.google.com/document/d/1s_62Eevp3Ea5JImNn2oiOcXcQpSADhGB9OmcvkK1pIQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1XnSAodW5BC95YWBexpHVcTgDYGkPhXJOqtDhXf0UJYM/edit
https://docs.google.com/document/d/1CPT_HWsoATJDnCvtLX4kJAeY49PxNBjTaMo4bPGjMJk/edit
https://docs.google.com/document/d/1qjjMAmcKgUSENqCcgChZe3zMIVxwH6vrScQiBhOC488/edit
https://docs.google.com/document/d/1RGhH-fRmgCKCZwivP-WGhuE4ZEOqElFvoLrJpZsTeKY/edit
https://docs.google.com/document/d/12agzWeE0PuLx5BF2zMOnz-O1w9eo-i5gbt3XDCbpHmU/edit
https://docs.google.com/document/d/1S7R8mHdy3kHswTTKn0Sp_Fg__6x_GrqW9e4GbSIVfb4/edit
https://docs.google.com/document/d/1DqldHQ9f6Lw-PkmpsRPSqqqoBwclMO9dTCjfZ3Y_DVk/edit
https://docs.google.com/document/d/1RgEvUbyF4zJyv8Ud4i3jSor0pOoxv_KnTYguk_OFVEs/edit
https://docs.google.com/document/d/1m91KcOK9oqTP19PcTQfUgv1OMVv9tprYU9IWqm2x-AU/edit
https://docs.google.com/document/d/1kifv5vQLW7bTvBjDUzNYqs08_s8cHc6jnKlksebfuUQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1T9avG852_-TOAbg5eJ_F2pyx5X9_4sJhgzaeZUtJldA/edit
https://docs.google.com/document/d/1NI7SYsb24FVYFR2yzmngprGN7UO_SBIYuU95x3PUF9w/edit
https://docs.google.com/document/d/1PxtpxIO_lbQmr2zWe_sa1zt1zS-jc_Jfii6plt9KY44/edit
https://docs.google.com/document/d/1l-THkWRaXj99t3cy4Is9RkNIPRxohK6kPkbYsqhuo-4/edit
https://docs.google.com/document/d/1hLPSea8c31VLtfQuTcDYwYo5emQkX1Zt05kBi_plABo/edit
https://docs.google.com/document/d/1NmEx57-DMUnJbLmbPhZbCRe3ngkNSXFP36TLQIt4pD8/edit
https://docs.google.com/document/d/1MArIFZJCoKkKduAHtRXq9kdMBh1YT8ZON9hGDY22Wc8/edit
https://docs.google.com/document/d/1NR3142S0wh38t16oVdja6n9mkNxmJkHyWmboblNbYbM/edit
https://docs.google.com/document/d/1uBTF8Nt5j1vlH53xQQzNoZbcpv1_-QIqE47zy8wtwOE/edit
https://docs.google.com/document/d/1KbpVbnzFrfpJ6mRHcILpEdrzesNA1_hKFus–7CuPu0/edit
https://docs.google.com/document/d/140vkCRWJgbsA2BgkYwOH6hLk2lj5VCm8-8vXfHc2RI8/edit
https://docs.google.com/document/d/1PMunqvI9nGgTMbGON5mU_tIH0cSosnkEFXny-YwDYpw/edit
https://docs.google.com/document/d/1Psv2F5zTxG_YJCYTx90O2pOdkiqT5jsv_GJoz5v-Wvw/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZFIEaEYf3Ut626T2VWDFECFzw6M4xQ6PqCgA-ou46fQ/edit
https://docs.google.com/document/d/13M1lV-RFMMc6FMkoZC5qjzHyaf97NnBZbCssog12SHg/edit
https://docs.google.com/document/d/1MFCDmMQw9ITwUXGMiZ37bBSxvUjJREmMsy4QTb-MweU/edit
https://docs.google.com/document/d/1XnB3kQ1CVog-OTqpfTdFSKdAz82MiwyukzIEpsWuJO0/edit
https://docs.google.com/document/d/1y2apFPr2wus_anenIK0OVFmI66LphIoCf5AKvVNKp2E/edit
https://docs.google.com/document/d/1zgyueXGI60ss3Akq6kyR_y9QZ_nLlZqsZdGayTkV1vA/edit
https://docs.google.com/document/d/11KrgxAcISj3zKuFQ5Vbg46JCY_K8q9XEWYmQdDi-V3E/edit
https://docs.google.com/document/d/1gErPFUcx00VpRcmrNahk1zmEVr3OrrdOfQUaYBo9Ofc/edit
https://docs.google.com/document/d/14c2iHhUduzUlzioWT-j07YvDQG0LAXZMpv6523UHfKM/edit
https://docs.google.com/document/d/11xkuh9oyEZ6-LiNUdbYObOYCb8S_UDakcAmMmSszg7I/edit
https://docs.google.com/document/d/101IdNbTij51L0lVsi-Rar2Di7bn6CGYsbx15zURuuF0/edit
https://docs.google.com/document/d/1OdOiXlYDxcm5LHSwN6MOztwHXTu9UD2B-7KmSlG5RiU/edit
https://docs.google.com/document/d/1jDoTxKJE_ZK3TqCpr1PeWF1eFAAezyt2aeA8KJTjfR0/edit
https://docs.google.com/document/d/1OU3bEaj3r-TG9OOvzjH47pdRdtLI8tFLM-uytBU-Dqk/edit
https://docs.google.com/document/d/1I2NJ-u8WBMH7V21foQdAMe8aHIMxHkucMbJKAWdIHPc/edit
https://docs.google.com/document/d/1PQt6OREB4xwIUuTBTbRQR-2bMpr-wxGb0FTrfsIk8Xg/edit
https://docs.google.com/document/d/13X8j6326YxhMXD97_R_fQST1kAncBrHYm4-XcGGQ1SY/edit
https://docs.google.com/document/d/1zPvN0ZLmx_ONZbpN_6IUylGKSdi3VYID-54rtfK7pSg/edit
https://docs.google.com/document/d/1MyvauverqjsfykG1p14rcaSkF2Ko5IZLNL8fa4yEBf4/edit
https://docs.google.com/document/d/1A-bAqWtGn4_EJrny_fn7-6WqbZpfU7bjW7GmEJYu_jI/edit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *